Psykiatrien svinger mellem omnipotens og impotens

Hvordan